Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Định lý toán học – Wikipedia tiếng Việt Định lí - Toán 7 - loigiaihay Định lý toán học – Wikipedia tiếng Việt định lí lớp 7, các định lý toán học thcs, định lí là gì, toán lớp 7 hình học bài 7 định lí pytago, các định lý hình học lớp 7, toán 7 bài 7 định lí py-ta-go, các định lý toán học nổi tiếng, giải bài tập toán 7 bài 7 định lí pytago

Chứng minh định lí là dùng suy luận để khẳng định kết luận (được suy ra từ giả thiết) là đúng.

Hãy chỉ ra giải thiết và kết luận của các định lí sau:

Hãy viết kết luận của định lí sau bằng cách điền vào chỗ trống (...)

Hãy viết định lí nói về một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song.

Bài 51. a) Hãy viết định lí nói về một đường thẳng vuông góc với một hai trong hai đường thẳng song song.

Bài 52. Xem hình 36, hãy điền vào chỗ trống(...) để chứng minh định lí: " Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau".

Bài 53. Cho định lí: " Nếu hai đường thẳng xx\', yy\' cắt nhau tại O góc xOy vuông thì các góc yOx\', x\'Oy\', y\'Ox đều là góc vuông".

Cho định lí: "Nếu hai đường thẳng xx', yy' cắt nhau tại O và góc xOy vuông thì các góc yOx', x'Oy', y'Ox đều là góc vuông".