Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Định luật Cu Lông - Vật lý 11 - Thầy Phạm Quốc Toản - YouTube Điện tích, định luật Cu-lông - loigiaihay Vật lý lớp 11: Điện tích - Định luật Cu lông - Thông tin tuyển sinh bài tập điện tích định luật cu lông-nâng cao, giáo án bài điện tích định luật cu lông, giải bài tập điện tích định luật cu lông, giải bài tập vật lý 11 điện tích, thuyết electron định luật bảo toàn điện tích, định luật cu lông lớp 11, bài tập về định luật coulomb, xác định lực điện tổng hợp tác dụng lên điện tích

Sự nhiễm điện của các vật. Điện tích. Tương tác điện.

Hằng số điện môi của một chất cho ta biết điều gì?

Điện tích điểm là gì ?

Phát biểu định luật Cu-lông.

Lực tương tác giữa các điện tích khi đặt trong một điện môi sẽ lớn hơn hay nhỏ hơn khi đặt trong chân không ?

Trong các trường hợp nào sau đây, ta có thể coi các vật nhiễm điện là các điện tích điểm ?

Nêu điểm giống nhau và khác nhau giữa định luật Cu-lông và định luật vạn vật hấp dẫn.

Hai quả cầu nhỏ mang hai điện tích có độ lớn bằng nhau, đặt cách nhau 10cm trong chân không thì tác dụng lên nhau một lực là 9.10-3N. Xác định điện tích của hai quả cầu đó.

Hằng số điện môi của một chất cho ta biết điều gì ?