Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Giải bài tập Điện năng - Công suất điện Lý thuyết. Điện năng - Công suất điện - Loigiaihay Điện năng - Công suất điện - loigiaihay bài tập điện năng công suất điện lớp 11 có lời giải, công suất của nguồn điện được xác định bằng, điện năng tiêu thụ được đo bằng dụng cụ gì, công suất điện lớp 9, công thức điện năng tiêu thụ, công thức tính điện năng tiêu thụ của đoạn mạch, công suất điện là gì, giải bài tập điện năng công suất điện

1. Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch. Nếu dòng điện có cường độ I thì sau một thời gian t sẽ có một điện lượng q = It di chuyển trong đoạn mạch (h.81) và khi đó lực điện một công là:

Bài 6. Công suất điện được đo bằng đơn vị nào sau đây?

7. Tính điện năng tiêu thụ và công suất điện khi dòng điện có cường độ 1A chạy qua dây dẫn trong một giờ, biết hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn dây là 6V.

8. Trên nhãn của một ấm điện có ghi 220V – 1000 W.

Điện năng mà một đoạn mạch tiêu thụ được đo bằng công do lực nào thực hiện? Viết công thức tính điện năng tiêu thụ và công suất điện của một đoạn mạch khi có dòng điện chạy qua.

Hãy nêu tên một công cụ hay một thiết bị điện cho mỗi trường hợp dưới đây:

Công suất tỏa nhiệt của một đoạn mạch là gì và được tính bằng công thức nào?

Công của nguồn điện có mối liên hệ gì với điện năng tiêu thụ trong mạch điện kín? Viết công thức tính công và công suất của nguồn.

9. Một nguồn điện có suất điện động 12V. Khi mắc nguồn điện này với một bong đèn để thành mạch điện kín thì nó cung cấp một dòng điện có cường độ 0,8A. Tính công của nguồn điện này sản ra trong thời gian 15p và tính công suất của nguồn điện khị đó.