Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Địa lí tự nhiên. Vị trí và lịch sử phát triển lãnh thổ - Loigiaihay Bài 4-5. Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ - Cadasa Bài 2. Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ - Cadasa địa lí 12 bài 6, địa lí 12 bài 7, địa lí 12 bài 5

Nước Việt Nam nằm ở phía rìa đông của bán đảo Đông Dương.

Vị trí địa lí đã quy định đặc điểm cơ bản của thiên nhiên nước ta.

Là giai đoạn cổ nhất và kéo dài nhất trong lịch sử.