Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Để xây tường, lát sân, lát sàn nhà người ta sử dụng vật liệu nào ?

Để xây tường, lát sân, lát sàn nhà người ta sử dụng vật liệu nào ?

Trả lời:

a) Gạch                        b) Ngói                    c) Thuỷ tinh

Chọn A: gạch