Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Soạn bài dế mèn bênh vực kẻ yếu (tiếp theo) - Loigiaihay Bài: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu ( tiếp theo ) - Tài liệu text - 123doc Tập đọc lớp 4 - Bài Giảng Mẫu truyện dế mèn bênh vực kẻ yếu, soạn bài dế mèn bênh vực kẻ yếu tuần 1, bài tập đọc dế mèn bênh vực kẻ yếu, bài dế mèn bênh vực kẻ yếu lop 4, soạn bài dế mèn bênh vực kẻ yếu, soạn bài mẹ ốm, nội dung bài dế mèn bênh vực kẻ yếu, dế mèn bênh vực kẻ yếu tuần 2

Câu 1. Trận địa mai phục của bọn nhện đáng sợ như thế nào ? Câu 2. Dế Mèn đã làm cách nào để bọn nhện phải sợ ? Câu 3. Dế Mèn đã nói thế nào để bọn nhện nhận ra lẽ phải ? Câu 4. Em thấy có thể tặng cho Dế Mèn danh hiệu nào trong số các danh hiệu sau đây :võ sĩ, tráng sĩ, chiến sĩ, hiệp sĩ, dũng sĩ, anh hùng ?

Câu 2. Chọn cách viết đúng từ đã cho trong ngoặc đơn,Câu 3. Giải các câu đố sau

Câu 1. Tìm các từ ngữ,Câu 2- Cho các từ sau : nhân dân, nhân hậu, nhân ái, công nhân, nhân loại, nhân đức, nhân từ: nhân tài. Hãy cho biết,Câu 3. Đặt câu với một từ ở bài tập 2. Câu 4. Các tục ngữ dưới đây khuyên ta điều gì, chê điều gì ?

Đọc bài thơ dưới đây rồi kể lại bằng lời của em