Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Đề-ca-mét. Héc-tô-mét - YouTube Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Đề- ca- mét , héc- tô- mét. ppt Tiết 43: Đề - ca - mét - Héc - tô - mét (trang 44 sgk) - Toán 3 đề ca mét viết tắt, 1km bằng bao nhiêu đề ca mét, 1 dm bằng bao nhiêu m, 1dam bằng bao nhiêu mét, đề ca mét vuông. héc tô mét vuông, héc tô mét viết tắt, 1 đề ca mét bằng bao nhiêu mét, de ca met hec to met lop 3

Bài 1; Bài 2. Số; Bài 3. Tính theo mẫu