Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Dãy hoạt động hóa học của kim loại? | Yahoo Hỏi & Đáp Dãy hoạt động hóa học kim loại Dãy hoạt động hoá học của kim loại - Loigiaihay dãy hoạt dộng hóa học của kim loại đầy đủ, ý nghĩa dãy hoạt dộng hóa học của kim loại, dãy điện hóa của kim loại đầy đủ nhất, cách nhớ dãy hoạt dộng hóa học của kim loại, dãy hoạt dộng hóa học của kim loại lớp 12, dãy hoạt dộng hóa học của kim loại là gì, dãy hoạt dộng hóa học của kim loại lớp 9, dãy hoạt dộng hóa học của kim loại bài tập

DÃY HOẠT ĐỘNG HÓA HỌC CỦA KIM LOẠI

Bài 1. Dãy các kim loại nào sau đây được sắp xếp đúng theo chiều hoạt động hoá học tăng dần ?

Dãy các kim loại nào sau đây được sắp xếp đúng theo chiều hoạt động hoá học tăng dần ?

Bài 2.Dung dịch ZnSO4 có lẫn tạp chất là CuSO4. Dùng kim loại nào sau đây để làm sạch dung dịch ZnSO4 ? Hãy giải thích và viết phương trình hoá học.

Bài 3. Viết các phương trình hoá học :

Bài 4. Hãy cho biết hiện tượng xảy ra khi cho a) kẽm vào dung dịch đồng clorua. b) đồng vào dung dịch bạc nitrat. c) kẽm vào dung dịch magie clorua. d) nhôm vào dung dịch đồng clorua.

Bài 5*. Cho 10,5 gam hỗn hợp 2 kim loại Cu, Zn vào dung dịch