Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Đấu tranh cho một thế giới hoà bình - Soạn Bài - Đơn giản wá Soạn bài đấu tranh cho một thế giới hòa bình - Học Tốt Ngữ Văn Đấu tranh cho một thế giới hòa bình - Mác-két - Loigiaihay đọc văn bản đấu tranh cho một thế giới hòa bình, tuyên bố thế giới về sự sống còn quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em, bố cục đấu tranh cho một thế giới hòa bình, giáo án đấu tranh cho một thế giới hòa bình, tóm tắt đấu tranh cho một thế giới hòa bình, đấu tranh cho một thế giới hòa bình violet, tác phẩm đấu tranh cho một thế giới hòa bình, luyện tập đấu tranh cho một thế giới hòa bình

Đấu tranh cho một thế giới hòa bình mang ý nghĩa như một bức thông điệp của Mác-két, người Cô-lôm-bi-a, nhà hoạt động xã hội lỗi lạc, nhà văn được giải thưởng Nô-ben văn học năm 1982, gửi cho các dân tộc trên hành tinh chúng ta.

Nhan đề Đấu tranh cho một thế giới hoà bình của G. Mác-két thể hiện rất rõ chủ đề của văn bản. Lời kêu gọi đấu tranh cho một thế giới hoà bình được rút ra sau những luận cứ rõ ràng.

Mác-két đã có một lối nói, lối viết rất độc đáo. Những số liệu của ông nêu ra có một sức thuyết phục to lớn, làm cho mọi người, mọi dân tộc nhận thức một cách sâu sắc về sự nghiệp đấu tranh bảo vệ hòa bình là sự sống còn của nhân loại.

Đấu tranh cho một thế giới hòa bình mang ý nghĩa như một bức thông điệp của Mác-két, người Cô-lôm-bi-a, nhà hoạt động xã hội lỗi lạc, nhà văn được giải thưởng Nô-ben văn học năm 1982, gửi cho các dân tộc trên hành tinh chúng ta.

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Luận điểm và hệ thống luận cứ của văn bản

Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em là văn bản trích trong "Tuyên bố của Hội nghị cấp cao thế giới về trẻ em" họp lại Liên hợp quốc ngày 30 - 9 - 1990.

5. Nhiệm vụ ngăn chặn cuộc chiến tranh hạt nhân, dâu tranh cho một thế giới hòa bình