Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Dầu khí khai thác ở nước ta được dùng để...

Dầu khí khai thác ở nước ta được dùng để làm gì ?

GỢI Ý LÀM BÀI

Tài nguyên khoáng sản quan trọng nhất của thềm lục địa nước ta là dầu mỏ và khí đốt. Nước ta đã khai thác được hơn một trăm triệu tấn dầu và hàng tỉ mét khối khí, phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

Việt Nam khai thác dầu khí để lọc dầu ở nhà máy Dung Quất và xuất khẩu sang nước ngoài
Sau khi lọc dầu xong thì chúng ta có thể tạo ra nhiều sản phẩm cần thiết như nhựa đường, phẩm nhuộm, xăng, dầu hỏa, dầu mazut, diezen...