Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tăng dân số bản thân nó

Trả lời: 

Tăng dân số bản thân nó không phải là một vấn đề, và sẽ không mang lại hậu quả 1 chiều như câu hỏi của bạn, vấn đề là chất lượng dân số-mới là quan trọng. 

Nếu 1 quốc gia chỉ tăng dân số có chất lượng thấp, sẽ kéo theo nhiều vấn đề/hậu quả như các bạn đã bình luận: hủy hoại tài nguyên, ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, bất ổn, chiến tranh, tệ nạn xã hội, nghèo kiệt và phụ thuộc thậm trí thành nô dịch 

Tuy nhiên nếu tăng dân số với chất lượng cao, thì nước đó sẽ phát triển nhanh chóng, thậm trí trở thành siêu cường, làm bá chủ và có thể thôn tính các dân tộc khác, thay thế những dân tộc yếu kém bằng những dân tộc khôn ngoan hơn