Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Dân số già làm dân số mất cơ cấu ở

Trả lời:

Dân số già làm dân số mất cơ cấu ở độ tuổi lao động dẫn đến đất nước chậm phát triển..