Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

LB Nga là nước đông dân, đứng thứ tám trên thế giới...

LB Nga là nước đông dân, đứng thứ tám trên thế giới (năm 2005). Tuy nhiên, do tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên có chỉ số âm và từ thập niên 90 của thế kỉ XX nhiều người Nga đã di cư ra nước ngoài nên số dân đã giảm đi. Đây cũng là vấn đề mà Nhà nước hết sức quan tâm. 

BẢNG 8.2 DÂN SỐ LIÊN BANG NGA QUA CÁC NĂM. (Đơn vị : triệu người)

Năm

Số dân

1991

148,3

1995

147,8

1999

146,3

2000

145,6

2001

144,9

2003

143,3

2005

143,0

 

Dựa vào bảng 8.2 và hình 8.3, hãy nhận xét sự thay đổi dân số của LB Nga và nêu hệ quả của sự thay đổi đó.
LB Nga là nước có nhiều dân tộc (hơn 100 dân tộc), 80% dân số là người Nga. Ngoài ra còn có người Tác-ta, Chu-vát, Bát-xkia,... họ sống trong các nước, các khu tự trị nằm phân tán trên lãnh thổ LB Nga.
Mật độ dân số trung bình là 8,4 người/Km2. Trên 70% dân số sống ở thành phố (năm 2005), chủ yếu là ờ các thành phố nhỏ, trung bình và các thành phố vệ tinh.