Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Đại lượng tỷ lệ thuận - Toán 7 - loigiaihay Lý thuyết về đại lượng tỷ lệ thuận - Loigiaihay Toán lớp 7, Đại lượng tỷ lệ thuận - YouTube đại lượng tỉ lệ thuận là gì, tỉ lệ thuận tỉ lệ nghịch lớp 7, công thức tỉ lệ thuận, một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ thuận lớp 7, tính chất đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch, công thức tỉ lệ nghịch

Bài 1. Cho biêt hai đại lượng x và y tỷ lệ thuận với nhau và khi x = 6 thì y = 4.

Bài 2. Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau:

Bài 3. Các giá trị tương ứng của V và m được cho trong bảng sau:

Bài 4. Cho biết z tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ k và y tỉ lệ với x theo hệ số tỉ lệ h. Hãy chứng minh rằng z tỉ lệ thuận với x và tìm hệ số tỉ lệ.