Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Đại lượng tỷ lệ nghịch - Toán 7 - loigiaihay Lý thuyết đại lượng tỉ lệ nghịch - Loigiaihay Bài tập 12,13,14,15 trang 58 Toán 7 tập 1: Đại lượng tỷ lệ nghịch đại lượng tỉ lệ nghịch là gì, luyện tập một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch, tỉ lệ nghịch lớp 7, bài toán nâng cao về đại lượng tỉ lệ nghịch, đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ thuận lớp 7, công thức tính tỉ lệ nghịch, đại lượng tỉ lệ nghịch violet

Bài 12. Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau và khi x = 8 thì y = 15

Bài 13. Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau:

Bài 14. Cho biết 35 công nhãnây một ngôi nhà hết 168 ngày. Hỏi 28 công nhân xây ngôi nhà đó hết bao nhiêu ngày?

Bài 15. a) Cho biết đội A dùng x máy cày (có cùng năng suất) để cày xong một cánh đồng hết y giờ. Hai đại lượng x và y có tỉ lệ nghịch với nhau không?