Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Đại cương về giới thực vật - loigiaihay Chuyên đề chương Đại cương về giới thực vật Sinh học 6 - eLib Sinh học 6 - Đại cương về giới thực vật - YouTube

Lý thuyết về đặc điểm chung của thực vật. Thực vật trong thiên nhiên rất đa dạng và phong phú.

Thực vật có hoa là những thực vật mà có quan sinh sản là hoa, quả, hạt.

Câu 1. Thực vật sống ở những nơi nào trên Trái Đất?Câu 2. Đặc điểm chung của thực vật là gì?Câu 3. Thực vật ở nước ta rất phong phú. Nhưng vì sao chúng ta còn cần phải trồng thêm cây và bảo vệ chúng?

Quan sát 5 cây xanh, điền vào bảng sau:

Câu 1.Dựa vào đặc điểm nào để nhận biết thực vật có hoa và thực vật không có hoa?Câu 2.Kể tên một vài cây có hoa và cây không có hoa.

Hãy ghi tên những cây có hoa và những cây không có hoa mà em đã quan sát được vào bảng sau: