Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

giáo án - Đặc trưng vật lí, sinh lí của âm | - Tăng Giáp Lý thuyết sóng âm - vật lý Lý thuyết đặc trưng vật lí của âm - Loigiaihay các đặc trưng sinh lí của âm, đặc trưng sinh lí của sóng âm, âm sắc là đặc tính sinh lí của âm chỉ phụ thuộc vào, sóng âm có mang năng lượng không, sóng âm là sóng dọc, độ to của âm phụ thuộc vào yếu tố nào, đặc trưng vật lý và sinh lý của âm, âm sắc là gì

Sóng âm là những sóng cơ truyền trong môi trường khí, lỏng, rắn.

Hạ âm và siêu âm có cùng bản chất không?

Trong ba môi trường rắn, lỏng và khí, âm truyền nhanh nhất trong môi trường nào, chậm nhất trong môi trường nào ?

Cường độ âm được đo bằng gì ?

Một lá thép dao động với chu kì T = 80 ms. Âm do nó phát ra có nghe được không ?

Một siêu âm có tần số 1 MHz sử dụng bảng 10.1, hãy tính bước sóng của siêu âm này trong không khí ở 00C và trong nước ở 150C.