Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

giáo án - Đặc trưng vật lí, sinh lí của âm | - Tăng Giáp Lý thuyết đặc trưng sinh lí của âm - Loigiaihay Đặc trưng sinh lý và vật lý của âm - Phần 1.1 - YouTube đặc trưng vật lí của âm, âm sắc là gì, âm sắc là đặc tính sinh lí của âm chỉ phụ thuộc vào, đặc trưng vật lý và sinh lý của âm, độ to của âm phụ thuộc vào yếu tố nào, khi âm thanh truyền từ không khí vào nước thì, âm sắc là một đặc tính sinh lí của âm phụ thuộc vào, độ to của âm là gì

Ba đặc trưng sinh lí của âm là độ cao, độ to và âm sắc.

Hãy kể ra những đặc trưng sinh lí của âm.

Độ cao của âm là gì ?Nó có liên quan đến đặc trưng vật lí nào của âm ?

Độ to của âm liên quan đến đặc trưng vật lí nào của âm ?