Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Đa thức một biến - Toán 7 - loigiaihay Đa thức một biến - VietJack Cộng, trừ đa thức một biến « Giải toán lớp 7 tập 2 đa thức một biến là gì, giáo án đa thức một biến, đa thức một biến lớp 7 violet, đa thức một biến bài 40, cộng trừ đa thức 1 biến, nghiệm của đa thức một biến, bài 40 trang 43 sgk toán 7 tập 2, cộng trừ đa thức lớp 7

Đa thức một biến là tổng của những đơn thức của cùng một biến.

Viết một đa thức một biến có hai hạng tử mà hệ số cao nhất là 5, hệ số tự do là -1.

Tính giá trị của đa thức

Trong các số cho ở bên phải mỗi đa thức, số nào là bậc của đa thức đó ?