Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cuộc Tiến công chiến lược năm 1972 và ý nghĩa lịch sử.

Cuộc Tiến công chiến lược năm 1972 và ý nghĩa lịch sử :
Từ ngày 30-3-1972, quân ta mở cuộc tiến công chiến lược đánh vào Quảng Trị, lấy Quảng Trị làm hướng tiến công chủ yếu.
- Đến cuối tháng 6-1972, quân ta đã chọc thủng ba phòng tuyến mạnh nhất của địch là Quảng Trị, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, loại khỏi vòng chiến đấu hơn 20 vạn tên địch.
- Cuộc Tiến công chiến lược năm 1972 đã buộc Mĩ phải "Mĩ hóa" trở lại, tức thừa nhận sự thất bại của chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh".

Các bài học nên tham khảo