Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Chiến tranh Tống - Việt, 981 – Wikipedia tiếng Việt Chiến tranh Nguyên Mông-Đại Việt lần 1 – Wikipedia tiếng Việt CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN TỐNG LẦN 1 (981) kháng chiến chống tống lần 2, chiến thắng bạch đằng năm 1288, ý nghĩa cuộc kháng chiến chống tống thời tiền lê, kháng chiến chống mông nguyên, cuộc kháng chiến chống quân xâm lược tống sử 7, kháng chiến chống mông nguyên lần 1, ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống tống thời lý, trận bạch đằng năm 938

Em hãy trình bày tình hình nước ta trước khi quân Tống sang xâm lược.

Lê Hoàn lên ngôi (Lê Đại Hành), lập ra nhà Lê (sử cũ gọi là nhà Tiền Lê).

Em hãy trình bày kết quả cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược.

Đầu năm 981, quân Tống theo hai đường thuỷ, bộ ồ ạt tiến vào xâm lược nước ta.

Dựa vào nội dung và hình 2 của bài, hãy trình bày diễn biến chính của cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược.