Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Chiến tranh Tống-Việt, 1075-1077 – Wikipedia tiếng Việt CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG XÂM LƯỢC TỐNG (1075-1077) 2. Diễn biến của cuộc kháng chiến chống quân Tống lần thứ hai cuộc kháng chiến chống quân xâm lược tống (1075 - 1077), trình bày cuộc kháng chiến chống tống thời lý, cuộc kháng chiến chống quân xâm lược tống lần 1, kháng chiến chống mông nguyên, cuộc kháng chiến chống quân xâm lược tống lần 2, nguyên nhân cuộc kháng chiến chống tống thời lý, cuộc kháng chiến chống quân xâm lược tống giai đoạn 2, ý nghĩa cuộc kháng chiến chống tống thời lý

Lý Thường Kiệt được triều đình giao cho chỉ huy cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược.

Lý Thường Kiệt thúc quân lặng lẽ vượt sông rồi bất ngờ đánh thẳng vào doanh trại giặc.

Dựa vào lược đồ, em hãy kể lại cuộc chiến đấu bảo vệ phòng tuyến trên bờ phía nam sông Như Nguyệt của quân ta.

Nêu kết quả của cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai.