Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cộng, trừ đa thức một biến - Toán 7 - Loigiaihay [Toán 7] Bài 8: Cộng trừ đa thức một biến lớp 7 [3/3/2016] - YouTube Cộng, trừ đa thức một biến « Giải toán lớp 7 tập 2 bài tập cộng trừ đa thức lớp 7, cộng trừ đa thức một biến violet, cộng trừ đa thức một biến bài 45, bài tập cộng trừ đa thức một biến lớp 7, nghiệm của đa thức một biến lớp 7, cách cộng trừ hai đa thức, cộng trừ đa thức một biến luyen tap, cộng trừ đa thức lớp 7 violet

Để cộng, trừ hai đa thức một biến, ta có thể thực hiện theo một trong hai cách sau:

Viết đa thức dưới dạng:

Chọn đa thức mà em cho là kết quả đúng:

Hãy tìm bậc của mỗi đa thức sau:

Thu gọn các đa thức

Tính giá trị của đa thức