Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ) - SlideShare Tiết 2: Cộng trừ các số có ba chữ số ( không nhớ) - Toán 3 - Loigiaihay [Toán tiểu học][Toán 3, Toán lớp 3] - Cộng trừ các số có ba chữ số

Muốn cộng, trừ các số có ba chữ số...

Bài 1 tính nhẩm, bài 2 đặt tính rồi tính, bài 3 giải bài toán dựa vào tóm tắt...