Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Công cụ bằng kim loại có tác dụng.

Công cụ bằng kim loại có tác dụng :
- Diện tích đất trồng trọt và năng suất lao động không ngừng được mở rộng và tăng cao.
- Con người từ đây có thể làm ra một lượng sản phẩm không chỉ đủ nuôi sống mình mà còn dư thừa.