Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tài liệu Ôn Tập Con Người Và Sức Khoẻ chọn lọc. Giáo án Tự nhiên xã hội: Con người và sức khoẻ Giáo án. Ôn tập: Con người và sức khoẻ : con người và sức khỏe lớp 5, phương pháp dạy học tự nhiên xã hội ở tiểu học

Nêu một số ví dụ về vai trò của nữ ở trong lớp, trong trường và ở địa phương bạn

Dùng các tấm phiếu có nội dung dưới đây để xếp vào cột phù hợp

Nêu một số điểm khác biệt giữa nam và nữ về mặt sinh học

Lớp bạn có bao nhiêu bạn trai, bao nhiêu bạn gái?

Nêu một vài điểm giống nhau và khác nhau giữa bạn trai và bạn gái

Khi một em bé mới sinh, dựa vào cơ quan nào của cơ thể để biết đó là bé trai hay bé gái ?

Hiện tại, gia đình Liên có mấy người? Đó là những ai?

Sắp tới, gia đình Liên sẽ có mấy người? Đó là những ai?

Gia đình bạn gồm những ai?

Hãy nói về ý nghĩa của sự sinh sản đối với mỗi gia đình, dòng họ