Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết trong phần Communication - trang 21 Unit 8 SGK tiếng anh 6 mới

1        Sports quiz.

Work in pairs. Do the quiz.

 1. How many players are there in a football match?
 2. How long does a football match last?
 3. How often are the Olympic Games held?
 4. Were there Olympic Games in 2011?
 5. How long is a marathon?
 6. Where were the first Olympic Games held?
 7. Which sport happens in a ring?

Hướng dẫn:

Câu đố thể thao. Làm việc theo cặp. Giải câu đố

1. Có bao nhiêu người chơi trong một trận bóng đá?

There are usually 22 players (11 on each side).

Thường có 22 cầu thủ (11 cầu thủ cho mỗi bên).

2. Một trận bóng đá kéo dài bao lâu?

It normally lasts 90 minutes (divided into two halves).

Một trận đấu kéo dài 90 phút (chia làm hai hiệp).

3. Thế vận hội được tổ chức bao lâu một lần?

The Olympic Games are held every four years.

Thế vận hội được tổ chức 4 năm 1 lần.

4. Có Thế vận hội năm 2011 không?

No, there weren’t Olympic Games in 2011.

Không, không có Thế vận hội vào năm 2011.

5. Một cuộc thi chạy maratón dài bao nhiêu?

A marathon is 42.195kms

Cuộc thi maratón dài 42,195km.

6. Thế vận hội đầu tiên được tổ chức ở đâu?

The first Olympic Games were held in Ancient Greece in 776 BC.

Thế vận hội đầu tiên được tổ chức tại Hy Lạp Cổ đại vào năm 776 trước Công nguyên.

7. Môn thể thao nào diễn ra trong một sàn đấu?

Boxing.

 

2          in pairs, interview your partner using the following questions. Ask for more information.

 1. What sports/games do you play in your free time?
 2. What sports/games do you do at school?
 3. Which sports/games do you like watching on TV?
 4. Do you think you are fit? Would you like to get fitter?
 5. Is there any sport/game you'd like to learn to play well?
 6. Can you name three famous sportspersons?

Hướng dẫn:

Làm việc theo cặp, phỏng vấn bạn của em, sử dụng những câu hỏỉ sau. Hỏi thêm thông tỉn.

1. Môn thể thao / trò chơi mà bạn chơi trong thời gian rảnh?

Badminton (cầu lông)

2. Bạn chơi môn thể thao / trò chơi nào ở trường? chess play (đánh cờ), football (bóng đá)

3.   Bạn thích xem môn thể thao / trò chơi nào trên ti vi?

Tennis (quần vợt), football (bóng đá)

4.   Bạn có nghĩ bạn cân đối không? Bạn có muốn cân đối thêm không?

No, I don’t. Không, tôi không nghĩ thế. Yes, I would. Vâng tôi muốn.

5.   Có môn thể thao nào mà bạn muốn chơi tốt không?

Badminton (cầu lông)

6.   Bạn có thể nêu tên 3 người chơi thể thao nổi tiếng không?

Roger Federer, Oliver Kanz, Nguyen Tien Minh.

 

3          Think of a sportsman/sportswoman you like Draw a picture of him/her below. Talk about him/her with a partner. Use the following cues:

 • his/her name
 • the sport he/she piays
 • his/her past achievements
 •  why you like him/her?

Hướng dẫn:

Nghĩ vể một vận động viên nam / nữ mà em thích. Vẽ một bức hình vể anh ấy/cô ây bên dưới. Nói về cô ây / anh ấy với bạn học. Sử dụng gợi ý sau:

-   Tên cô ấy / anh ấy: Nguyen Tien Minh

-   Môn thể thao anh ấy / cô ấy chơi: badminton (cầu lông)

-   Thành tựu trong quá khứ: top ten of the world (nằm trong 10 vận động viên hàng đầu thế giới)

-   Tại sao bạn thích?

Because he plays well; he is patient, hard working and modest. (Vi anh ấy chơi hay, anh ấy kiên nhẫn, chăm chỉ và khiêm tốn)