Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Lớp em muốn tham gia vào chương trình East Meets West. Hãy chuẩn bị một chiến dịch để ủng hộ chương trình này. Hãy thảo luận về: mục đích, thông điệp, việc gây quỹ, các sự kiện, tình nguyện viên, sự hợp tác với những tổ chức khác.

COMMUNICATION

East Meets West

1. Listen to an introduction to a charitable organisation. Complete the table. (Nghe lời giới thiệu về một tổ chức từ thiện. Hoàn thành bảng bên dưới)

Click tại đây để nghe:

1. 1988                                        2. non-governmental

3. clean water and good hygiene   4. have better lives         5. Life is Beautifull

* Lời trong băng

East Meets West was started by humanitarian Le Ly Ilayslip in 1988. Her initial aim was to help heal the wounds of war between the United States and Viet Nam. Since ltd foundation. East Meets West has become a non-governmental organisation with large- scale projects in Southeast Asia and South Asia. Its programmes are mainly in the fields of healthcare, education, clean water and good hygiene, and aim at helping people in Asia have better lives.

In Viet Nam, East Meets West has launched the "Inspire Sports" programme in Quang Tri Province to provide disabled people with opportunities to take part in sports with professional coaches and healthcare workers.

East Meets West is also working with Viet Nam Television on an international campaign called "Life is Beautiful" to raise awareness about the issues that disabled people are facing in the country, to raise funds to support them, and to create a more possitive attitude towards them.

East Meets West's programmes send the message that people with disabilities, despite their limitations, can overcome difficulties to achieve success in life.

 

2. Work in groups. Your class wants to get involved in East Meets West's work. Prepare a campaign to support it. Discuss your compaign’s: (Làm việc theo nhóm. Lớp em muốn tham gia vào chương trình East Meets West. Hãy chuẩn bị một chiến dịch để ủng hộ chương trình này. Hãy thảo luận về: mục đích, thông điệp, việc gây quỹ, các sự kiện, tình nguyện viên, sự hợp tác với những tổ chức khác.)

aims                        

massage

funding

events

volunteers

*     cooperation with other organisations

*     Học sinh làm việc theo yêu cầu

CULTURE

International Day of Persons with Disabilities

1. Look at these logos. What do vou think they represent? How often is this special day celebrated? What is its purpose? (Em hãy nhìn những biểu tượng dưới đây. Theo em chúng đại diện cho cái gì? Ngày đặc biệt này thường được kỷ niệm thế nào? Mục đích của ngày này là gì?)

*Câu trả lời gợi ý

In my opinion, these logos represent an international organisation called International Day of People with Disability. This special day is often celebrated once a year. Its purpose is to call for community's help for the people with disabilities.

2. Quickly read the text to check your guesses. (Em hãy đọc nhanh đoạn văn để đối chiếu với những dự đoán của em.)

* Học sinh làm theo yêu cầu. 

*     Đáp án 

1. The United Nations 

2. This special day aims at raising awareness of disability issues and calls for support for the rights and well-being of disabled people. 

3. They are facing challenges, discrimination, poverty and limited access to education, employment and health care.

4. Câu trả lời tùy thuộc ý kiến cá nhân.

*     Bài  dịch

Ngày Quốc Tế Ngưòi Khuyết Tật

Theo nghị quyết của Liên Hiệp Quốc. Ngày Quốc Tế Người Khuyết Tật đã được kỷ niệm vào ngày 3 tháng 12 hàng năm kề từ năm 1992. Mục đích là nhằm nâng cao thêm nhận thức về vẩn đề khuyết tật và để kêu gọi sự ủng hộ của toàn cầu về quyền lợi và phúc lợi của người khuyết tật. Mặc dù ngày này hàng năm cỏ chủ đề khác nhau, nhưng chủ đề chung của nó là những cơ hội bình đẳng và sự hội nhập đày đủ của người khuyết tật trong xã hội.

Dưới đây là một số chủ đề trong những năm gần đây:

2010                 Giữ lời hứa: Lồng ghép vấn đề khuyết tật vào các Mục tiêu Phát triển Thiên Niên Kỷ hướng đến năm 2015 và xa hơn nữa

2011                 Chung tay vì một thế giới tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người: bao gồm những người khuyết tật trong sự phát triển

2012                  Phá bó rào cản để tạo nên một xã hội hoà nhập và tiếp cận cho tất cả

2013                 Phá bỏ rào cản, mở rộng cửa: Vì một xã hội hoà nhập và phát triển cho tất cả

Theo tổ chức Y Tế Thế Giới (WHO) có ít nhất 1/10 dân số thế giới phải sống trong tình trạng khuyết tật. Nhiều người khuyết tật vẫn còn đương đầu với nhiều thách thức, sự phản biệt, sự nghèo đói, học hành, việc làm và chăm sóc sức khòe còn rất hạn chết. Tỷ lệ phần trăm trẻ em khuyết tật không được đi học dao động trong khoảng từ 65 đến 85% ở một số nước châu Phi. Đó là lý do tại sao cần phải làm cho người khuyết tật nhận được sự trợ giúp đúng đắn nhất để họ có thể hiện mình một cách tôt nhât.

Cách mà chúng ta nghĩ về sự khuyết tật cũng đã thay đổi. Người khuyết tật cũng là công dân giống như bất kỳ ai khác và đều có những quyền lợi như nhau.