Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Chuyển động tròn – Wikipedia tiếng Việt Lý thuyết và phương pháp giải các dạng bài tập chuyển động tròn đều Chuyển động tròn – Wikipedia tiếng Việt công thức tính gia tốc góc, bai tap chuyen dong tron deu co dap an, công thức tính gia tốc hướng tâm, tốc độ góc và vận tốc góc, gia tốc tiếp tuyến, tốc độ góc được xác định như thế nào, công thức tính tốc độ góc, công thức tính lực hướng tâm

I. Chuyển động tròn đều

1. Chuyển động tròn đều là gì?

2. Nêu những đặc điểm của véc tơ vận tốc của chuyển động tròn đều.

3. Tốc độ góc là gì? Tốc độ góc được xác định như thế nào?

4. Viết công thức liên hệ giữa tốc độ dài và tốc độ góc trong chuyển động tròn đều.

5. Chu kì của chuyển động tròn đều là gì? Viết công thức liên hệ giữa chu kì và tốc độ góc.

6. Tần số của chuyển động tròn đều là gì? Viết công thức liên hệ giữa chu kì và tần số.

7. Nêu những đặc điểm và viết công thức tính gia tốc trong chuyển động tròn đều.

8. Chuyển động của vật nào dưới đây là chuyển động tròn đều?

9. Câu nào đúng?

Bài học xem nhiều