Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Vật lý 10 - Bài 1 Chuyển Động Cơ - YouTube Chuyển động cơ học – Wikipedia tiếng Việt Chuyển động cơ - loigiaihay chuyen dong co hoc la gi cho vi du, vận tốc là gì, ví dụ về chất điểm, bai 1 chuyen dong co hoc lop 10, hệ quy chiếu bao gồm, ý nghĩa của vận tốc, chuyen dong co hoc lop 8, tại sao nói quỹ đạo có tính tương đối

I. Chất điểm – chuyển động cơ

1. Chất điểm là gì?

2. Nêu cách xác định vị trí của một ô tô trên quốc lộ

3. Nêu các cách xác định vị trí của một vật trên một mặt phẳng.

4. Phân biệt hệ tọa độ và hệ quy chiếu.

5. Trường hợp nào dưới đây có thể coi vật là chất điểm?

6. Một người chỉ cho một người khách du lịch như sau:

7. Trong các cách chọn hệ trục tọa độ và mốc thời gian dưới đây, cách nào thích hợp nhất để xác định vị trí của một máy bay đang bay trên đường dài?

8. Để xác định vị trí của một tàu biển giữa đại dương, người ta dùng những tọa độ nào?

9*. Nếu lấy mốc thời gian là lúc 5 giờ 15 phút thì sau ít nhất bao lâu kim phút đuổi kịp kim giờ?

Bài học xem nhiều