Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Khi dùng bút thử diện để kiểm tra dây pha và dây trung tính ta thấy hiện tượng gì ?

Mạng điện trong nhà có những đặc điểm gì ?

Mạng điện trong nhà gồm những phần tử nào ?

Quan sát mạng điện trong nhà em em thấy có những thiết bị đóng- cắt và lấy điện nào ? hãy mô tả cấu tạo của thiết bị đó ?

Tại sao người ta không nối trực tiếp các đồ dùng điện như ,bàn là quạt bàn ... vào đường dây điện mà phải dùng các thiết bị lấy điện ?

Cấu tạo và công dụng của cầu dao, công tắc điện, nút ấn, ổ điện và phích cắm điện, nguyên lí làm việc và cách lắp đặt các thiết bị đó như thế nào ?

Em hãy kể những loại thiết bị điện có trong mạch điện ở nhà em ?

Hây nêu ưu điểm của aptomat so với cầu trì ?

Trên vỏ các thiết bị điện thường ghi những số liệu kỹ thuật gì ? Em hãy giải thích ý nghĩa các số liệu đó và lấy một vài ví dụ ?

Cách vẽ cầu chì, nguyên lý làm việc và lắp đặt cấu tạo cầu chì trong mạch điện cần :