Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Những vùng đất đai rộng lớn đó đã nhanh chóng bị họ biến thành khu đất riêng của mình - gọi là lãnh địa phong kiến.

Do sản xuất phát triển, từ thế kỉ XI, ở Tây Âu đã xuất hiện những tiền đề của nền kinh tế hàng hoá.

Khi vào lãnh thổ của đế quốc Rô-ma, người Giéc-man đã thủ tiêu bộ máy nhà nước cũ.

Nguồn gốc và vai trò của thành thị trung đại Tây Âu.

Do nhu cầu về hương liệu, vàng bạc, thị trường tăng cao.

Năm 1487, B. Đi-a-xơ đã đi đến cực Nam của lục địa châu Phi.

Đến đầu thế kỉ XVI, ở Tây Âu bắt đầu xuất hiện hình thức kinh doanh tư bản chủ nghĩa.

Những nguyên nhân có thể xem là chính dẫn đến sự xuất hiện của phong trào văn hóa Phục Hưng.