Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Giải toán 4 Ôn tập chương 6 - VietJack Bài ôn tập chương 6 Đại số 4: Bài 1,2,3 ,4,5,6 ,7,8 trang 155,156 Ôn tập chương VI - Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác giải bài tập ôn tập chương 6 đại số 4, trắc nghiệm chương 6 đại số 10 violet, giải bài tập ôn tập cuối năm đại số 4, ôn tập chương 6 đại số 4 violet, ôn tập chương 6 toán đại 4, on tap chuong 6 toan 4, ôn tập chương 6 đại số 4 loigiaihay, on tap chuong 6 toan lop 4 

Bài 1: Trong các số 605; 7362; 2640; 4136; 1207; 20601,Bài 2: Viết chữ số thích hợp vào ô trống để được,Bài 3: Tìm x biết 23 < x < 31 và x là số lẻ chia hết cho 5,Bài 4: Với ba chữ số 0; 5; 2 hãy viết các số có ba chữ số,Bài 5: Mẹ mua một số hộp cam rồi xếp vào các đĩa.

Bài 1: Viết theo mẫu,Bài 2: Viết mỗi số sau thành tổng (theo mẫu),Bài 3:a) Đọc các số sau và nêu rõ 5 chữ số 5 trong mỗi số thuộc hàng nào, lớp nào,Bài 4: a) Trong dãy số tự nhiên, hai số liên tiếp hơn (hoặc kém) nhau mấy đơn vị ?Bài 5: Viết số thích hợp để có

Bài 1:so sánh,Bài 2: Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn,Bài 3: Viết các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé,Bài 4:a) Viết số bé nhất: có một chữ số; có hai chữ ,Bài 5: Tìm x, biết 57 < x < 62 và:số; có ba chữ số,

Bài 1: Đặt tính rồi tính,Bài 2: Tìm x,Bài 3: Viết chữ hoặc số thích hợp vào chỗ chấm,Bài 4: Tính bằng cách thuận tiện nhất,Bài 5: Trong đợt quyên góp ủng hộ học sinh vùng lũ lụt.

Bài 1: Đặt tính rồi tính,Bài 2: Tìm x,Bài 3: Viết chữ hoặc số thích hợp vào chỗ chấm,Bài 4:so sánh,Bài 5: Một ô tô cứ đi 12km thì tiêu hết 1l xăng, giá tiền 1l xăng là 7500 đồng.

Bài 1: Dựa vào biểu đồ dưới đây, hãy trả lời các câu hỏi sau,Bài 2: Biểu đồ dưới đây nói về diện tích của ba thành phố của nước ta (theo số liệu năm 2002),Bài 3: Biểu đồ dưới đây nói về số vải của một cửa hàng bán được trong tháng 12.

Bài 1: Tính các giá trị của các biểu thức: m + n; m - n; m x n; m : n, với,Bài 2: Tính,Bài 3: Tính bằng cách thuận tiện nhất.

Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng,Bài 2: Viết tiếp phân số thích hợp vào ô trống,Bài 3: Rút gọn các phân số,Bài 4: Quy đồng mẫu số các phân số,Bài 5: Sắp xếp các phân số ; ; ; theo thứ tự tăng dần.

Bài 1: Tính,Bài 2: Tìm x,Bài 3: Tính,Bài 4: Một tờ giấy hình vuông có cạnh m,

Bài 1: Tính bằng hai cách,Bài 2: Tính,Bài 3: Một tấm vải dài 20m. Đã may quần áo tấm vải đỏ,Bài 4: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.