Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1. Khi biểu diễn các cung lượng giác

Bài 2. Đổi số đo của các góc sau đây ra rađian:

Bài 3. Đổi số đo của các sau đây ra độ, phút, giây:

Bài 4. Mộ đường tròn có bán kính 20 cm. Tìm độ dài của các cung trên đường tròn đó có số đo:

Bài 5. Trên đường tròn lượng giác hãy biểu diễn các cung có số đo

Bài 6. Trên đường tròn lượng giác gốc A, xác định các điểm M khác nhau

Bài 7. Trên đường tròn lượng giác cho điểm M