Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Trình bày nhiệm vụ của thân máy và nắp máy.

Em có nhận xét gì về đặc điểm cấu tạo thân xilanh của động cơ làm mát bằng nước và bằng không khí ?

Tại sao không dùng áo nước hoặc cánh tản nhiệt để làm mát ở cacte?

Nêu nhiệm vụ của pit-tông, thanh truyền và trục khuỷu.

Trình bày cấu tạo của pit-tông, thanh truyền và trục khuỷu.

Tại sao không làm pit-tông vừa khít với xilanh để không phải sử dụng xecmăng ?

Trình bày nhiệm vụ của cơ cấu phân phối khí.

So sánh cấu tạo của cơ cấu phân phối khí xupap đặt và cơ cấu phân phối khí xupap treo.

Trình bày nguyên lí làm việc của cơ cấu phân phối khí xupap đặt và cơ cấu phân phối khí xupap treo.

Hãy nêu nhiệm vụ của hệ thống bôi trơn và kể tên các loại hệ thống bôi trơn.