Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Biểu đồ tần suất hình cột...

Cho các số liệu thống kê ghi trong bảng sau...

Cho bảng phân bố tần số ghép lớp sau...

Cho các số liệu thống kê ghi trong bảng sau...

Cho các số liệu thống kê ghi trong bảng sau...

Hãy mô tả bảng phân bố tần suất ghép lớp đã được lập ở bài tập số 2...

Xét bảng phân bố tần suất ghép lớp đã được lập...

Dựa vào biểu đồ hình quạt dưới đây (h.38)...