Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tích cực: Mặc dù triều đình nhà Nguyễn chịu phục tùng nhà Thanh và bắt Lào và Chân Lạp phải thần phục.

Cải cách hành chính thời Minh Mệnh (1831-1836) kéo dài hơn ở vùng đồng bằng, giúp ta hình dung được sự thay đổi của bộ máy hành chính.

Trong các thế kỉ XIX, các nghề thủ công ở nông thôn và thành thị không ngừng phát triển.

Trong thời kỳ nhà Mạc, thợ thủ công ngày càng nhiều.

Hạn chế: Với chủ trương “bế quan tỏa cảng” (đóng cửa, không giao tiếp với phương Tây).

Những ưu điểm và hạn chế của kinh tế thời Nguyễn ở nửa đầu thế kỉ XIX.

Trong lúc đó, văn học chữ Nôm ngày càng phong phú và hoàn thiện

Sau khi thành lập, nhà Nguyễn đã cố gắng để khôi phục lại địa vị.

Đời sống nhân dân: Do sự hoành hành, ức hiếp của quan lại.