Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Chương IV : Từ trường - vật lý Chương IV - Từ trường - loigiaihay Tổng kết chương IV từ trường - TaiLieu bài tập vật lý 11 chương 4 có đáp án, trắc nghiệm vật lý 11 chương 4 có đáp án, bài tập chương 4 vật lý 11, bai tap vat ly 11 chuong 4 co loi giai, vật lý 11 chương 5, bài tập vật lý 11 chương 4 có lời giải, bài tập trắc nghiệm chương từ trường vật lý 11, bài tập từ trường có lời giải

Trên một nam châm, có những miền hút sắt vụn mạnh nhất đó là các cực của nam châm...

Để dễ dàng khảo sát và đo đạc lực từ, trước hết ta khảo sát trong một từ trường đều.

Phát biểu nào sau đây là sai?

Từ trường không tương tác với...

Đặt một kim nam châm nhỏ trên mặt phẳng vuông góc...

Hai kim nam châm nhỏ đặt xa các dòng điện và các nam châm khác...

Phát biểu định nghĩa từ trường.

Phát biểu định nghĩa đường sức từ.

So sánh các tính chất của đường sức điện và đường sức từ.

So sánh bản chất của điện trường và từ trường.