Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Số phức z = a + bi có phần thực là a, phần ảo là b

Phép cộng và phép nhân số phức

Bài 1. Tìm phần thực và phần ảo của số phức z, biết:

Bài 2. Tìm các số thực x và y, bết:

Bài 3. Trên mặt phẳng toạ độ, tìm tập hợp điểm biểu diễn các số phức z thoả mãn điều kiện:

Bài 5. Trên mặt phẳng toạ độ, tìm tập hợp điểm biểu diễn các số phức z thoả mãn điều kiện:

Bài 6.a) z = 1 - i√2;b) z = -√2 + i√3.c) z = 5;d) z = 7i.

Bài 3. Thực hiện các phép tính sau:

Bài 1. Thực hiện các phép tính sau: