Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Những nhân tố thúc đẩy kinh tế Mĩ phát triển nhanh trong giai đoạn 1945-1973.

Chính sách đối ngoại của Mĩ từ năm 1945 đến năm 2000.

Qua bài học và sách,báo, hãy nêu những thành tựu khoa học-công nghệ tiêu biểu của nước Mĩ mà em biết.

Những nhân tố thúc đẩy sự phát triển kinh tế của các nước Tây Âu (1950-1973).

Những thách thức đặt ra đối với các nước tư bản chủ yếu ở Tây Âu trong những năm 1973-1991.

Tây Âu là một trong ba trung tâm kinh tế-tài chính lớn nhất của thế giới nửa sau thế kỉ XX.

Ngày 18-4-1951, theo đề xuất của Cộng hòa Pháp, 6 nước là Pháp, Đức, Italia, Hà Lan, Lúcxămbua và Bỉ đã thành lập Cộng đồng than-thép châu Âu (ECSC).

Lịch sử lớp 12 - Chương IV. Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000)