Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Quan sát bức tranh hình 75 - Sgk trang 105, em hãy giải thích vì sao Hít-le lại tấn công các nước châu Âu trước ?

Nêu diễn biến chính của giai đoạn đầu chiến tranh thế giới thứ hai.

Liên Xô có vai trò như thế nào trong việc đánh thắng chủ nghĩa phát xít ?

Qua các hình 77,78,79 sgk trang 107 -108, em có suy nghĩ gì về hậu quả của cuộc chiến tranh thế giới thứ hai đối với nhân loại?

Vì sao chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ ?

Lập niên biểu về những sự kiện chính của chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945).

Lịch sử lớp 8 - Chương IV. CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939 - 1945)