Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

- Lợi dụng nhà Đường suy yếu vì phải đối phó với các cuộc khởi nghĩa của nông dân Trung Quốc, Khúc Thừa Dụ tập hợp nhân dân nổi dậy.

Để có thời gian chuẩn bị đối phó với nhà Nam Hán.

Thừa nhận người Việt có quyền cai quản đất nước của mình.

Ý nghĩa cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán xâm lược lần thứ nhất của Dương Đình Nghệ

- Đặt lại các khu vực hành chính, cử người trông coi mọi việc đến tận xã, định lại mức thuế,

- Chủ động đón đánh quân xâm lược bằng cách bố trí lực lượng hùng mạnh và xây dựng trận địa bãi cọc ngầm trên sông Bạch Đằng

Trị tội tên phản bội Kiều Công Tiễn.

- Năm 938, quân Nam Hán kéo vào bờ biển nước ta, lúc này nước triều đang dâng, quân ta khiêu chiến, giả vờ thua rút chạy,

Đây là một trong những trận thuỷ chiến lớn nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc,