Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Những biểu thức bao gồm các phép toán cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa

Đối với biểu thức nguyên, ta luôn tính được giá trị của nó tại mọi giá trị của biến.

Hãy viết các biểu thức đại số biểu thị

Viết biểu thức đại số biểu thị diện tích hình thang

Dùng bút chì nối các ý

Hãy viết biểu thức đại số biểu thị nhiệt độ lúc mặt trời lặn

Một người hưởng mức lương là a đồng trong một tháng.

Giải thưởng toán học Việt Nam (dành cho giáo viên và học sinh phổ thông mang tên nhà toán học nổi tiếng nào ?

Tính giá trị các biểu thức sau

Ước tính số gạch cần mua ?