Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

1. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân với số dương

Bài 1. Mỗi khẳng định sau đúng hay sai? VÌ sao?

Bài 2. Cho a < b, hãy so sánh:

Bài 3. So sánh a và b nếu:

Bài 4. Đố. Một biển báo giao thông với nền trắng, số 20 màu đen

Bài 6. Cho a < b, hãy so sánh:

Bài 7. Số a là số âm hay dương nếu:

Bài 8. Cho a < b, chứng tỏ:

Cho tam giác ABC . Các khẳng định sau đúng hay sai ?