Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bất đẳng thức là một mệnh đề có một trong các dạng A > B...

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng với mọi giá trị của x.

Cho số x > 5, số nào trong các số sau đây là nhỏ nhất?

Cho a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác.

Chứng minh rằng:...

Chứng minh rằng:...

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, trên các tia Ox, Oy...

Tìm các giá trị x thỏa mãn điều kiện của mỗi bất phương trình sau...

Chứng minh các bất phương trình sau vô nghiệm...