Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Khoảng 1500 năm trước Công nguyên, vùng sông Hằng ở Đông Bắc có điều kiện thuận lợi.

Cùng với sự truyền bá Phật giáo, lòng tôn sùng đối với Phật, người ta đã làm hàng chục ngôi chùa hang.

Thời Gúp-ta là thời kì định hình và phát triển của văn hoá truyền thống Ấn Độ vì.

Trong trường hợp này, sự phân biệt không nói lên tình trạng khủng hoảng.

Năm 1055, thủ lĩnh của người Thổ dẫn quân đánh chiếm Bát-đa, rồi cải theo Hồi giáo, lập nên một vương quốc Hồi giáo ở đây - vùng Lưỡng Hà.

Thế kỉ XV, Vương triều Hồi giáo Đê-li bắt đầu suy yếu, thì cũng là lúc mà một bộ phận dân Trung Á khác do thủ lĩnh.

Các chính sách của A-cơ-ba (1556 - 1605).

Vị trí của Vương triều Hồi giáo Đê-li và Vương triều Mô-gôn trong lịch sử Ấn Độ.