Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Không chấp nhận chính quyền của họ Mạc.

Như thời Lê sơ những quyền lực tập trung vào tay chúa Trịnh, vua Lê chỉ là bù nhìn.

Từ cuối thế kỉ XVI, nhà nước phong kiến Nam triều chuyển về Thăng Long.

Sau khi vua Lê Hiến Tông chết, các vua Uy Mục, Tương Dực không còn quan tâm đến việc triều chính, chỉ lo ăn chơi, sa đoạ.

Đến đầu thế ki XVI, triều Lê sơ đã đi vào thời kì suy vong.

Không chấp nhận chính quyền của họ Mạc, một số quan lại cũ của nhà Lê.

Tích cực: Nhân dân ở cả Đàng Ngoài và Đàng Trong đã đẩy mạnh khai hoang.

Thế kỷ XVI – XVIII kinh tế nước ta phát triển mới, phồn thịnh.