Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Định nghĩa: véc tơ trong không gian là một đoạn thẳng có hướng..

Cho hình lăng trụ tứ giác: ABCD.A\'B\'C\'D\'. Mặt phẳng (P) ...

Cho hình hộp ABCD.A\'B\'C\'D\'. Chứng minh rằng:

Cho hình bình hành ABCD. Gọi S là một điểm nằm ngoài mặt phẳng...

Cho hình tứ diện ABCD...

Cho hình tứ diện ABCD. Hãy xác định hai điểm E, F...

Cho hình tứ diện ABCD. Gọi G là trọng tâm...

Gọi M và N lần lượt là trung điểm của các cạnh AC và BD của tứ diện ABCD.

Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A\'B\'C\' có...

Cho tam giác ABC. Lấy điểm S nằm ngoài mặt phẳng (ABC)...