Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Chế độ phong kiến Trung Quốc dưới thời Đường đã đạt đến đỉnh cao của nó.

Các vua triều Minh đã thi hành nhiều biện pháp nhằm khôi phục và phát triển kinh tế.

Giữa lúc đó, một bộ tộc ở Đông Bắc Trung Quốc là Mãn Thanh đã đánh bại Lý Tự Thành.

4 phát minh lớn của phong kiến Trung quốc: Cái cày sắt.

Chế độ phong kiến Trung Quốc hình thành.

Sự thịnh trị của chế độ phong kiến dưới thời Đường.

Dưới thời phong kiến, nhân dân Trung Quốc đạt được nhiều thành tựu văn hoá rực rỡ, độc đáo.

Lịch sử lớp 10 - Chương III. TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN