Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

1. Tổng ba góc của một tam giác Định lí: Tổng ba góc của một tam giác bằng 180 2. Áp dụng vào tam giác vuông.

1. Tính số đo x và y ở các hình 47.48.49,50,51:

Bài 3. Cho hình 52. Hãy so sánh:

Bài 4. Tháp nghiêng Pi - da ở Italia nghiêng 5

Bài 5. Ta gọi tam giác có ba góc nhọn là tam giác nhọn, tam giác có một góc tù là tam giác tù. Gọi tên tam giác nhọn, tam giác tù, tam giác vuông trên hình 54.

Bài 6. Tìm các số đo x ở các hình sau:

Bài 7. Cho tam giác ABC vuông tại A. Kẻ AH vuông góc với BC(H nằm trên BC).

Bài 9. Hình 59 biểu diễn mặt cắt ngang của một con đê. để đo góc nhọn MOP tạo bởi mặt phẳng nghiêng của con đê với phương nằm ngang, người ta dùng thước chữ T và đặt như hình vẽ